BUDŻET OBYWATELSKI 2016

wniosek nr P0019


zadanie lokalne - rejon: Polesie, osiedla: Złotno, Zdrowie-Mania


UTWORZENIE TRASY REKREACYJNEJ "TEOFILÓW - ZDROWIE"
NA ODCINKU: ULICA BRONOWA - OKOLICE RZEKI BAŁUTKI

Utworzenie wygodnej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Bronowej oraz wzdłuż rzeki Bałutki.
Przekształcenie nieużytków w teren parkowy, miejsce odpoczynku i rekreacji.Ulicą Bronową prowadzi najkrótsza droga między osiedlem Teofilów a Parkiem na Zdrowiu. Codziennie mnóstwo osób tędy biega, uprawia nordic walking lub jeździ na rowerze. Ludzie wybierają tę trasę ze względu na mały ruch samochodowy, zaciszną uliczkę, bujną zieleń i rzekę z mostkiem.

Obecnie teren zupełnie nie jest do tego przystosowany: niebezpieczne są zwłaszcza nieczynne rowy melioracyjne, krzywe chodniki, nadmierna prędkość samochodów, ciemne przejście przy rzece.
Po większych deszczach ulica zamienia się w staw. Wokół rzeki jest dzikie śmietnisko, błoto i nieużytki odwiedzane przez pijaków.Zadanie dotyczy:

1. przystosowania ul Bronowej do ruchu pieszo-rowerowego przez przebudowę jej nawierzchni:
jezdni i chodnika od strony północnej (drugi chodnik jest budowany w ramach miejskiego projektu "Pro100 chodnikiem"). Należałoby poprawić oznakowanie, odprowadzanie deszczówki i uzupełnić drzewa dające cień.
Dużym udogodnieniem byłoby przystosowanie istniejącego hydrantu do funkcji zdroju z wodą pitną.

2. stworzenia miejsca wypoczynku o charakterze parkowym wzdłuż wschodniej strony rzeki Bałutki,
do ul. Siewnej poprzez oczyszczenie terenu ze śmieci, usunięcie chaszczy, niwelację gruntu, utworzenie trawników, instalację ławek (w miejscach widocznych z ulicy) i koszy na śmieci.

3. utworzenia ścieżki prowadzącej przez mostek i dalej po wschodniej stronie rzeki, wspólnej dla rowerów, biegaczy i pieszych. Ścieżka szer. 2,5 m. miałaby charakter parkowy (nie asfaltowa). Dochodziłaby do ul. Siewnej
na przeciw wejścia do lasu po drugiej stronie ulicy (tak by w przyszłości było można utworzyć tam przejście
i przejazd dla rowerów.) Drugie wyjście byłoby na przystanek MPK przy budynku VeraSport.Należy zwrócić uwagę na konieczność poszanowania przyrodniczych walorów terenu po wschodniej stronie rzeki: jest to siedlisko m. in. jeży, wiewiórek i licznych gatunków ptaków. Wszelkie prace porządkowe, budowlane
i pielęgnacyjne musiałyby być być wykonane w czasie najmniejszej szkodliwości dla tych zwierząt.Zadanie poprawi warunki aktywnego wypoczynku mieszkańców Łodzi, podniesie bezpieczeństwo, estetykę
i funkcjonalność obszaru, którego dotyczy. Realizacja zadania przyniesie korzyść wszystkim Łodzianom
aktywnie wypoczywającym na Zdrowiu, szczególnie mieszkańcom Teofilowa, Żabieńca, Złotna.
Skorzystają osoby jeżdżące na rowerach do pracy w centrum miasta, z Mani na Teofilów po zakupy, trenujące
w Centum Spotu VERA, odwiedzające cmentarz Mania. Efektami cieszyć się będą także mieszkańcy Bronowej
i przyległych ulic.szacunkowe koszty


Projekt uzyskał stuprocentowo pozytywną rekomendację w procesie urzędowej analizy :


"Zadanie możliwe do wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi, poprawi bezpieczeństwo i komfort niechronionych uczestników ruchu oraz osób korzystających z terenów rekreacyjnych parku na Zdrowiu."


Projekt był konsultowany z Fundacją "Normalne Miasto Fenomen" pomysłodawcą Woonerfu na ul. 6 Sierpnia
i patronem tworzenia sieci dróg rowerowych w Łodzi.mapkaplik w wersji pdf